Day e Lara – Pinga na garganta – Nóis enverga mais não quebra

Day e Lara - Pinga na garganta - Nóis enverga mais não quebra

Day e Lara – Pinga na garganta – Nóis enverga mais não quebra

Letra: